سیرجان 1397/7/25 16:00 داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم محمد ابراهیم زاده 2000 finished

فولاد سیرجان ایرانیان

3 - 0

دورنا ارومیه

0:25 0:26 0:26 0:0 0:0 78
نتایج زنده 25 - 22 25 - 18 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 59