مشهد 16:30 1397/8/9 داور اول آقای راهجردیان، داور دوم آقای پارسه 2000 finished

پیام خراسان

3 - 2

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 24 - 26 25 - 21 25 - 14 13 - 25 18 - 16 105 - 102