تهران - سالن خانه والیبال 1396/08/03 15:00 حمید راهجردیان 250 finished

پیکان تهران

3 - 2

سایپا تهران

0:30 0:25 0:26 0:32 0:17 2:11
نتایج زنده 25 - 23 20 - 25 25 - 19 21 - 25 15 - 7 106 - 99