تهران 1397/8/6 16:00 داور اول علیرضا قریب، داور دوم قادر صادقی finished

عقاب نهاجا

3 - 2

شهرداری گنبد

0:26 0:29 0:26 0:32 0:15 147
نتایج زنده 25 - 19 22 - 25 25 - 23 26 - 28 15 - 11 113 - 106