تهران داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم محمد محبوب عشقدوست finished

پیکان تهران

2 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0: 0:0
نتایج زنده 19 - 25 25 - 19 25 - 19 22 - 25 10 - 15 101 - 103