مشهد داور اول بهروز جعفری، داور دوم میثم پارسه finished

پیام خراسان

3 - 1

فولاد سیرجان ایرانیان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 22 - 25 25 - 20 25 - 20 0 - 0 97 - 85