تهران داور اول داود نافعی، داور دوم مرتضی اعلایی finished

سایپا تهران

3 - 1

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 25 - 19 25 - 20 25 - 18 0 - 0 96 - 82