سیرجان داور اول داود نافعی، داور دوم وحید پورکاشیان finished

فولاد سیرجان ایرانیان

1 - 3

پیام خراسان

0:26 0:23 0:29 0:27 0:0 105
نتایج زنده 25 - 18 15 - 25 22 - 25 22 - 25 0 - 0 84 - 93