ورامین 1397/8/6 16:30 داور اول مسعود ذوقی، داور دوم وحید پورکاشیان finished

شهرداری ورامین

3 - 1

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 23 - 25 25 - 17 26 - 24 0 - 0 99 - 88