تهران 1397/8/6 16:00 داور اول بهروز جعفری، داور دوم حامد آقا براری 100 finished

پیکان تهران

3 - 0

فولاد سیرجان ایرانیان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 90
نتایج زنده 25 - 23 25 - 21 25 - 20 0 - 0 0 - 0 75 - 64