تهران داور اول مسعود ذوقی، داور دوم قادر صادقی finished

سایپا تهران

3 - 2

شهروند اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 13 20 - 25 25 - 20 23 - 25 15 - 13 108 - 96