اردکان - آیت الله خاتمی 1396/12/09 16:00 مسعود ذوقی 2500 finished

خاتم اردکان

3 - 1

شهرداری تبریز

0:25 0:28 0:28 0:26 0:0 2:07
نتایج زنده 18 - 25 25 - 19 25 - 23 25 - 19 0 - 0 93 - 86