ارومیه 1397/8/6 16:00 اصغر میرزایی، داور دوم محمد عشق دوست 2000 finished

دورنای ارومیه

0 - 3

سایپا تهران

0:25 0:24 0:0 0:0 0:0 0:49
نتایج زنده 22 - 25 16 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 60 - 75