اراک داور اول علیرضا قریب، داور دوم مجتبی بیداریان finished

شهروند اراک

0 - 3

فولاد سیرجان ایرانیان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 16 - 25 16 - 25 0 - 0 0 - 0 53 - 75