مشهد 1397/8/2 16:30 داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم مهرداد شوشتری 2000 finished

پیام خراسان

3 - 2

شهرداری ورامین

0:26 0:43 0:48 0:38 0:0 180
نتایج زنده 21 - 25 30 - 28 31 - 33 25 - 22 19 - 17 126 - 125