سیرجان 1397/8/2 16:00 داور اول حمید راهجردیان، داور دوم امید فولادی وند 1000 finished

فولاد سیرجان ایرانیان

3 - 2

سایپا

0:32 0:31 0:31 0:33 0:15 142
نتایج زنده 24 - 26 25 - 23 25 - 20 23 - 25 15 - 8 112 - 102