تهران 1397/8/2 16:00 داور اول احمد سرمرست، داور دوم میثم پارسا 200 finished

پیکان تهران

3 - 0

عقاب نهاجا

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 16 28 - 26 25 - 15 0 - 0 0 - 0 78 - 57