تهران 95/09/21 17:30 داوران: شاهمیری- کاویانی ,ناظران: درخشنده- حاتمی finished

بانک سرمایه

3 - 2

پیکان تهران

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 22 - 25 25 - 21 22 - 25 25 - 23 15 - 10 109 - 104