گنبد 95/10/22 17:30 داوران: کاظمی- پورکاشیان ,ناظر: بندری finished

هاوش گنبد

3 - 2

صالحین ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 29 - 27 20 - 25 25 - 19 15 - 10 112 - 106