گنبد 95/08/09 17:30 داوران: ذوقی- عشقدوست، ناظر: حداد finished

هاوش گنبد

1 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 24 - 26 25 - 23 23 - 25 0 - 0 95 - 99