تهران 95/08/05 17:30 اکرمی - صادقی finished

سایپا تهران

2 - 3

صالحین ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 16 25 - 21 25 - 27 22 - 25 10 - 15 107 - 104