تبریز 95/08/05 17:00 راهجردیان - علایی finished

شهرداری تبریز

3 - 1

شهرداری اراک

0:30 دقیقه 0:30 دقیقه 0:30 دقیقه 0:0 0:0 1:30
نتایج زنده 25 - 18 23 - 25 25 - 21 25 - 21 0 - 0 98 - 85