ارومیه 95/08/05 17:00 فیروزی - قریب finished

شهرداری ارومیه

1 - 3

بانک سرمایه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 25 - 22 23 - 25 14 - 25 0 - 0 83 - 97