اردکان 95/08/05 17:00 عابدزاده - رزقی finished

خاتم اردکان

3 - 2

سازمان عمران شهرداری ساری

0:29 0:30 0:26 0:28 0:12 125
نتایج زنده 22 - 25 23 - 25 25 - 18 25 - 20 15 - 5 110 - 93