ارومیه 95/09/28 16 داوران: فیروزی- اکرمی ,ناظران: صدری- حسن زاده finished

شهرداری ارومیه

1 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 23 - 25 23 - 25 21 - 25 0 - 0 92 - 98