گنبد 95/11/06 17:30 داوران: راهجردیان- علائی ،ناظر: صدری finished

هاوش گنبد

1 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 17 - 25 25 - 20 18 - 25 27 - 29 0 - 0 87 - 99