آمل - سالن پیامبر اعظم (ص) 1396/07/26 18:00 محمد عشق دوست 1200 finished

کاله مازندران

3 - 0

شمس

0:23دقیقه 0:29دقیقه 0:27دقیقه 0:0 0:0 1:30
نتایج زنده 25 - 21 25 - 23 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 67