تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/07/26 16:00 حمید راهجردیان 2000 finished

شهرداری تبریز

3 - 1

هاوش گنبد

0:30 0:26 0:24 0:23 0:0 1:45
نتایج زنده 21 - 25 25 - 20 25 - 13 25 - 11 0 - 0 96 - 69