تهران - سالن خانه والیبال 1396/07/26 15:00 محمد شاهمیری 750 finished

سایپا

3 - 2

شهرداری ورامین

0:28 0:35 0:25 0:25 0:12 2:26
نتایج زنده 22 - 25 27 - 29 25 - 15 25 - 17 15 - 10 114 - 96