تهران - سالن خانه والیبال 1396/07/26 17:30 ابراهیم فیروزی 1000 finished

بانک سرمایه

3 - 1

پیکان

0:26 0:29 0:28 0:26 0:0 2:00
نتایج زنده 25 - 21 26 - 24 23 - 25 25 - 22 0 - 0 99 - 92