ورامین - شهید گل عباسی 1396/07/19 17:30 مرتضی اکرمی 1400 finished

شهرداری ورامین

3 - 1

پیکان تهران

0:30 0:41 0:24 0:34 0:0 2:20
نتایج زنده 22 - 25 33 - 31 25 - 15 27 - 25 0 - 0 107 - 96