ارومیه - غدیر 1396/07/19 16:00 اصغر میرزائی 600 finished

شهرداری ارومیه

2 - 3

شمس

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:25
نتایج زنده 27 - 29 25 - 27 25 - 15 25 - 16 14 - 16 116 - 103