تهران -فدراسیون والیبال 1396/07/19 16:00 کیوان عابدزاده 200 finished

سایپا

0 - 3

شهرداری تبریز

0:31 0:28 0:30 0:0 0:0 1:37
نتایج زنده 26 - 28 22 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 71 - 78