آمل - سالن پیامبر اعظم (ص) 1396/07/16 16:00 finished

کاله مازندران

0 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 21 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 65 - 75