گنبد - سالن المپیک 1396/07/16 16:00 finished

هاوش گنبد

3 - 1

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 19 19 - 25 25 - 20 0 - 0 94 - 84