اسلوونی 25 ارديبهشت ماه ١٣٩٦ 21:30 5000 finished

ایران

3 - 2

اسلوونی

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 23 - 25 25 - 23 25 - 14 25 - 16 121 - 103