ارومیه 95/12/18 16 داوران : یزدان پناه- نویدی ، ناظران:پورکاشیان - حسن زاده finished

شهرداری ارومیه

3 - 1

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 25 - 21 21 - 25 25 - 19 0 - 0 96 - 84