هیچ مسابقه ای در حال حاضر وجود ندارد.

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

ورامین داور اول داود نافعی، داور دوم مرتضی علایی نمایش جزئیات

شهرداری ورامین

-

پیام خراسان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 15 25 - 20 24 - 26 25 - 19 0 - 0 99 - 80
تهران داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم محمد محبوب عشقدوست نمایش جزئیات

پیکان تهران

2 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0: 0:0
نتایج زنده 19 - 25 25 - 19 25 - 19 22 - 25 10 - 15 101 - 103
مشهد داور اول بهروز جعفری، داور دوم میثم پارسه نمایش جزئیات

پیام خراسان

3 - 1

فولاد سیرجان ایرانیان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 22 - 25 25 - 20 25 - 20 0 - 0 97 - 85
آمل داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم علیرضا قریب نمایش جزئیات

کاله مازندران

0 - 0

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 27 - 25 25 - 18 21 - 25 25 - 19 0 - 0 98 - 87
تهران داور اول داود نافعی، داور دوم مرتضی اعلایی نمایش جزئیات

سایپا تهران

3 - 1

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 25 - 19 25 - 20 25 - 18 0 - 0 96 - 82