کلاس

صحبت‌های جواد مهرگان، مریم هاشمی و زینب کهنسال پس از اختتامیه دوره سولیداریتی | ویدئو

102
ادامه مطلب

عملکرد والیبال ایران در سال ۱۴۰۰ در یک نگاه | ویدئو

480
ادامه مطلب

بزرگترین دوره مربی گری والیبال ایران در خط پایان

304
ادامه مطلب

اینجا ایران ست، بزرگترین سمینار مربیگری تاریخ والیبال ایران

588
ادامه مطلب

با دکتر ابارشی در خصوص آشنایی با مقررات دوپینگ/ ویدئو

1103
ادامه مطلب

صحبت‌های مهدی بازارگرد، پس از شرکت در سمینار طراحی تمرین در واليبال پیشرفته/ ویدیو

4180
ادامه مطلب

صحبت‌های مدیر کمیته آموزش در پایان سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ ویدیو

3073
ادامه مطلب

سرگی الکسیف: مربیان ایرانی از دانش خوبی برخوردارند/ ویدیو

2138
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

2321
ادامه مطلب