کلاس

با دکتر ابارشی در خصوص آشنایی با مقررات دوپینگ/ ویدئو

349
ادامه مطلب

صحبت‌های مهدی بازارگرد، پس از شرکت در سمینار طراحی تمرین در واليبال پیشرفته/ ویدیو

3531
ادامه مطلب

صحبت‌های مدیر کمیته آموزش در پایان سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ ویدیو

2677
ادامه مطلب

سرگی الکسیف: مربیان ایرانی از دانش خوبی برخوردارند/ ویدیو

1907
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1601
ادامه مطلب