کلاس

با دکتر ابارشی در خصوص آشنایی با مقررات دوپینگ/ ویدئو

97
ادامه مطلب

صحبت‌های مهدی بازارگرد، پس از شرکت در سمینار طراحی تمرین در واليبال پیشرفته/ ویدیو

3229
ادامه مطلب

صحبت‌های مدیر کمیته آموزش در پایان سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ ویدیو

2520
ادامه مطلب

سرگی الکسیف: مربیان ایرانی از دانش خوبی برخوردارند/ ویدیو

1758
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1234
ادامه مطلب