قهرمانی نوجوانان پسر آسیا 2022

نوجوانان آسیا | صحبت‌های سرمربی و بازیکن ژاپن پس از دیدار مقابل کره | ویدئو

170
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | دیدار چین تایپه و تایلند از نگاهی متفاوت | ویدئو

161
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | صحبت‌های سرمربی و بازیکن تایلند پس از دیدار مقابل چین تایپه | ویدئو

142
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | دیدار چین و کویت از نگاهی متفاوت | ویدئو

158
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | صحبت های سرمربی چین پس از دیدار مقابل کویت | ویدئو

192
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | صحبت‌های سرمربی و بازیکن کویت پس از دیدار مقابل چین | ویدئو

185
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | کویت دومین قربانی نوجوانان ایران در راه قهرمانی | ویدئو

341
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | صحبت های میلاد تقوی دبیر کل فدراسیون والیبال پس از پایان روز سوم مسابقات | ویدئو

231
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | صحبت های محمد وکیلی پس از پیروزی مقابل کویت | ویدئو

224
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | صحبت های سرمربی و بازیکن کویت پس از دیدار مقابل ایران | ویدئو

177
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | دیدار ژاپن و تایلند از زاویه‌ای دیگر | ویدئو

193
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | صحبت های سرمربی و بازیکن ژاپن پس از پیروزی مقابل تایلند | ویدئو

157
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | صحبت های سرمربی و بازیکن تایلند پس از دیدار مقابل ژاپن | ویدئو

175
ادامه مطلب

نوجوانان آسیا | در حاشیه دومین روز جام 14 | ویدئو

265
ادامه مطلب