قهرمانی نوجوانان جهان 2021

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران-روسیه/ رده‌بندی/ صحبت‌های سرمربی و بازیکنان هر دو تیم | ویدئو

339
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ اختتامیه/مراسمی با استاندارد های جهانی | ویدئو

462
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛اختتامیه/ مراسم اهدای جوایز | ویدئو

886
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ بلغارستان ـ لهستان/ فینال | ویدئو

295
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ ایران- روسیه/ رده بندی/ سومی و چهارمی/ویدئو

351
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ روسیه- ایران/ استرس در جایگاه مقامات/ویدئو

278
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ حاشیه روز هشتم/ویدئو

251
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ بلژیک – مصر/ رده بندی/ یازدهم و دوازدهم | ویدئو

211
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ آرژانتین – ایتالیا/ پنجم و ششم | ویدئو

276
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ نیجریه – تایلند/ سیزدهم و چهاردهم | ویدئو

215
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ آلمان – برزیل/رده بندی/ هفتم و هشتم | ویدئو

194
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی/صحبت‌های باکیه ویچ | ویدئو

472
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی/ صحبت‌های سرمربی و لیبرو ایران | ویدئو

239
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی | ویدئو

277
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ مصر ـ هند/صحبت‌های محمد زیاد/ نهم تا دوازدهم | ویدئو

198
ادامه مطلب