قهرمانی نوجوانان جهان 2021

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران-روسیه/ رده‌بندی/ صحبت‌های سرمربی و بازیکنان هر دو تیم | ویدئو

397
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ اختتامیه/مراسمی با استاندارد های جهانی | ویدئو

537
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛اختتامیه/ مراسم اهدای جوایز | ویدئو

1014
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ بلغارستان ـ لهستان/ فینال | ویدئو

352
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ ایران- روسیه/ رده بندی/ سومی و چهارمی/ویدئو

402
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ روسیه- ایران/ استرس در جایگاه مقامات/ویدئو

333
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ حاشیه روز هشتم/ویدئو

314
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ بلژیک – مصر/ رده بندی/ یازدهم و دوازدهم | ویدئو

257
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ آرژانتین – ایتالیا/ پنجم و ششم | ویدئو

333
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ نیجریه – تایلند/ سیزدهم و چهاردهم | ویدئو

275
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ آلمان – برزیل/رده بندی/ هفتم و هشتم | ویدئو

251
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی/صحبت‌های باکیه ویچ | ویدئو

599
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی/ صحبت‌های سرمربی و لیبرو ایران | ویدئو

300
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی | ویدئو

361
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ مصر ـ هند/صحبت‌های محمد زیاد/ نهم تا دوازدهم | ویدئو

250
ادامه مطلب