قهرمانی نوجوانان جهان 2021

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران-روسیه/ رده‌بندی/ صحبت‌های سرمربی و بازیکنان هر دو تیم | ویدئو

467
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ اختتامیه/مراسمی با استاندارد های جهانی | ویدئو

612
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛اختتامیه/ مراسم اهدای جوایز | ویدئو

1136
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ بلغارستان ـ لهستان/ فینال | ویدئو

412
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ ایران- روسیه/ رده بندی/ سومی و چهارمی/ویدئو

461
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ روسیه- ایران/ استرس در جایگاه مقامات/ویدئو

405
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ حاشیه روز هشتم/ویدئو

381
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ بلژیک – مصر/ رده بندی/ یازدهم و دوازدهم | ویدئو

325
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ آرژانتین – ایتالیا/ پنجم و ششم | ویدئو

405
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ نیجریه – تایلند/ سیزدهم و چهاردهم | ویدئو

336
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ آلمان – برزیل/رده بندی/ هفتم و هشتم | ویدئو

312
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی/صحبت‌های باکیه ویچ | ویدئو

669
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی/ صحبت‌های سرمربی و لیبرو ایران | ویدئو

360
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی | ویدئو

456
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ مصر ـ هند/صحبت‌های محمد زیاد/ نهم تا دوازدهم | ویدئو

324
ادامه مطلب