قهرمانی نوجوانان جهان 2021

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران-روسیه/ رده‌بندی/ صحبت‌های سرمربی و بازیکنان هر دو تیم | ویدئو

274
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ اختتامیه/مراسمی با استاندارد های جهانی | ویدئو

346
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛اختتامیه/ مراسم اهدای جوایز | ویدئو

680
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ بلغارستان ـ لهستان/ فینال | ویدئو

208
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ ایران- روسیه/ رده بندی/ سومی و چهارمی/ویدئو

280
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ روسیه- ایران/ استرس در جایگاه مقامات/ویدئو

227
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان-تهران؛ حاشیه روز هشتم/ویدئو

191
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ بلژیک – مصر/ رده بندی/ یازدهم و دوازدهم | ویدئو

157
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ آرژانتین – ایتالیا/ پنجم و ششم | ویدئو

193
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ نیجریه – تایلند/ سیزدهم و چهاردهم | ویدئو

160
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ آلمان – برزیل/رده بندی/ هفتم و هشتم | ویدئو

144
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی/صحبت‌های باکیه ویچ | ویدئو

272
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی/ صحبت‌های سرمربی و لیبرو ایران | ویدئو

179
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایران ـ لهستان/ نیمه نهایی | ویدئو

170
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ مصر ـ هند/صحبت‌های محمد زیاد/ نهم تا دوازدهم | ویدئو

142
ادامه مطلب