قهرمانی جوانان پسر آسیا 2022

جوانان آسیا | صحبت های امیرمحمد گل زاده پس از قهرمانی در آسیا | ویدئو

345
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت های عرفان نوروزی پس از قهرمانی در آسیا | ویدئو

289
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت های عرشیا به نژاد پس از قهرمانی در آسیا | ویدئو

294
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت های امیرمهدی نفر پس از قهرمانی در آسیا | ویدئو

176
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت های یوسف کاظمی پس از قهرمانی در آسیا | ویدئو

201
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت های غلامرضا مومنی مقدم پس از قهرمانی در آسیا | ویدئو

158
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت های سجاد جلوداریان پس از قهرمانی در آسیا | ویدئو

229
ادامه مطلب

جوانان آسیا | وقتی در منامه سرود ملی میخوانیم! | ویدئو

358
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت‌های غلامرضا مومنی‌مقدم پس از پیروزی در نیمه نهایی مقابل کره‌جنوبی | ویدئو

181
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت‌های عرفان نوروزی پس از پیروزی در نیمه نهایی مقابل کره‌جنوبی | ویدئو

295
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت‌های پوریا خانزاده پس از پیروزی در نیمه نهایی مقابل کره‌جنوبی | ویدئو

168
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت‌های غلامرضا مومنی مقدم پیش از دیدار نیمه نهایی مقابل کره | ویدئو

303
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت‌های عرشیا بهنژاد پیش از دیدار نیمه نهایی مقابل کره | ویدئو

313
ادامه مطلب

جوانان پسر آسیا | درحاشیه مسابقات قهرمانی جوانان پسر آسیا، قسمت دوم | ویدئو

303
ادامه مطلب

جوانان پسر آسیا | صحبت‌های پوریا حسین پور پیش از دیدار مقابل عربستان | ویدئو

248
ادامه مطلب