نوجوانان پسر مردان 2017

اسفندیار: این برد رو تقدیم میکنم به تمام مردم ایران / ویدئو

1371
ادامه مطلب

طلوع کیان: تمام دنیا به این تیم افتخار می کند / ویدئو

1165
ادامه مطلب

وکیلی: همه بازیکنان در سطح بالایی ظاهر شدند / ویدئو

1083
ادامه مطلب

سرمربی برزیل: تیم ایران شایسته پیروزی بود / ویدئو

1826
ادامه مطلب

پرافتخارترین کشور جهان هم تسلیم نوجوانان ایران شد/ویدئو

1854
ادامه مطلب

دانش دوست: هدف بزرگی داریم و به قهرمانی فکر می کنیم / ویدئو

1511
ادامه مطلب

ارزیابی فیروزی داور بین المللی از رقابت های زیر 19 سال / ویدئو

1240
ادامه مطلب

طلوع کیان: تیم ایران پیروز میدان بزرگی شد / ویدئو

1399
ادامه مطلب

اسفندیار: با آنالیز خوب توانستیم برزیل را ببریم / ویدئو

1318
ادامه مطلب

وکیلی: نوجوانان ایران از مسابقه با هیچ تیمی ترس ندارند / ویدئو

1052
ادامه مطلب

پیروزی حساس نوجوانان برابر ترکیه /ویدئو

1311
ادامه مطلب

جوادی: خداروشکر سربلند بیرون آمدیم / ویدئو

1046
ادامه مطلب

دریابیگی: هدف ما کسب مقام قهرمانی است / ویدئو

1195
ادامه مطلب

زارع : خداروشکر که مسابقات را با برد پشت سر گذاشتیم / ویدئو

1133
ادامه مطلب

وکیلی: بازیکنان مصمم به شکست حریف بودند / ویدئو

1061
ادامه مطلب