مصاحبه

گفت‌وگو با عظیم جزیده سرمربی شهرداری گنبد، پس از رقابت با شهداب یزد

41
ادامه مطلب

ارزیابی محمد عمده‌غیاثی سرمربی شهداب از پیروزی برابر شهرداری گنبد

62
ادامه مطلب

گفت‌وگو با فرهاد نفرزاده سرمربی آذرباتری، پس از رقابت با شهرداری ورامین/ویدیو

57
ادامه مطلب

ارزیابی فیروز تابش‌نژاد سرمربی شهرداری ورامین از پیروزی برابر آذرباتری/ویدیو

62
ادامه مطلب

صحبت‌های علیرضا طلوع‌کیان سرمربی خاتم اردکان، پس از رقابت با هورسان/ویدیو

42
ادامه مطلب

ارزیابی عارف باقرزاده سرمربی هورسان از پیروزی برابر خاتم اردکان/ویدیو

54
ادامه مطلب

ارزیابی عظیم جزیده سرمربی شهرداری گنبد از پیروزی برابر شهرداری ارومیه/ویدیو

60
ادامه مطلب

داربی نود و چهارم فوتبال از نگاه والیبالی‌ها/ویدیو

69
ادامه مطلب
صحبت‌های اعظم عیدی سرمربی خجسته اسلامشهر، پس از رقابت با سروقامتان بابل/ویدیو

صحبت‌های اعظم عیدی سرمربی خجسته اسلامشهر، پس از رقابت با سروقامتان بابل/ویدیو

424
ادامه مطلب
ارزیابی نادره رمضانی سرمربی سروقامتان بابل، از پیروزی برابر خجسته اسلامشهر/ویدیو

ارزیابی نادره رمضانی سرمربی سروقامتان بابل، از پیروزی برابر خجسته اسلامشهر/ویدیو

293
ادامه مطلب

صحبت‌های آرش صادقیانی سرمربی راه‌یاب ملل، پس از رقابت با شهرداری گنبد

60
ادامه مطلب

ارزیابی عظیم جزیده سرمربی شهرداری گنبد از پیروزی برابر راه‌یاب ملل/ویدیو

83
ادامه مطلب
صحبت‌های مرضیه هلاکویی سرمربی ستارگان فارس، پس از رقابت با تیم اکسون/ویدیو

صحبت‌های مرضیه هلاکویی سرمربی ستارگان فارس، پس از رقابت با تیم اکسون/ویدیو

75
ادامه مطلب

صحبت‌های مرتضی عهدی سرمربی پیکان، پس از رقابت با فولاد سیرجان/ویدیو

54
ادامه مطلب
ارزیابی اورانوس احمدی سرمربی اکسون، از پیروزی برابر ستارگان فارس/ویدیو

ارزیابی اورانوس احمدی سرمربی اکسون، از پیروزی برابر ستارگان فارس/ویدیو

60
ادامه مطلب