مصاحبه

الله وردیان: همچین تماشاگرانی را فقط در لیگ جهانی دیدم/ ویدئو

1276
ادامه مطلب

حمودی: مالزیایی ها قد کوتاه و توپ گیر بودند/ ویدئو

1143
ادامه مطلب

شور بی نظیر مردم اردبیل در حمایت از تیم ملی/ ویدئو

784
ادامه مطلب

مربیان چین تایپه بعد از باخت هم لبخند میزنند!/ ویدئو

1081
ادامه مطلب

60 ثانیه-رویدادهای روز سوم مسابقات در یک دقیقه / ویدئو

1341
ادامه مطلب

گفتگو با سیچلو درباره شرایط تیم ملی و خطرناکترین رقیب / ویدئو

1312
ادامه مطلب

استرالیا در اردبیل بی هوادار نبود/ ویدئو

1285
ادامه مطلب

چین 3 – استرالیا 1/ حواشی و مصاحبه(!)/ ویدئو

1384
ادامه مطلب

پیروزی چین تایپه مقابل قزاقستان و دشواری تلفظ کلمه میخ!/ ویدئو

1296
ادامه مطلب

60 ثانیه-رویدادهای روز دوم مسابقات در یک دقیقه / ویدئو

1310
ادامه مطلب

تمرین شبانه و مصاحبه با مهدی نفر/ ویدئو

1405
ادامه مطلب

دردسرهای مصاحبه با چینی های پیروز بر مالزی!/ ویدئو

1566
ادامه مطلب

چین تایپه3 ازبکستان2 و خوشحالی عجیب مربی چین تایپه!/ ویدئو

1392
ادامه مطلب

از پیروزی ژاپن مقابل تایلند تا علاقه مربی به عسل و پسته / ویدئو

1154
ادامه مطلب

پیروزی مقتدرانه امیدهای ایران در روز اول مسابقات/ ویدئو

1562
ادامه مطلب