مصاحبه

کمال آبادی: دیگر به شکست برابر کره فکر نمی کنیم/ ویدئو

1289
ادامه مطلب

وونگیل: تیم ایران بهترین بازی خود را انجام داد/ ویدئو

1368
ادامه مطلب

مومنی مقدم: بهتر از این هم خواهیم شد/ ویدئو

1258
ادامه مطلب

جلوه: برای انتقام به مصاف کره خواهیم رفت/ ویدئو

1405
ادامه مطلب

فلاحت خواه: با نقاط قوت و ضعف تایلند آشنا بودیم/ ویدئو

1378
ادامه مطلب

طلوع کیان: تیم آنالیز شبانه روز در حال کار هستند/ ویدئو

1328
ادامه مطلب

طبری: شناخت خوبی از چین تایپه داشتیم/ ویدئو

1510
ادامه مطلب

وکیلی: برای کسب سهمیه جهانی محکوم به شکست تایلند هستیم/ ویدئو

887
ادامه مطلب

دکتر موسوی: ساختن باورهای درست اولویت ماست/ ویدئو

1511
ادامه مطلب

ارزیابی وکیلی از دیدار فردا مقابل چین/ ویدئو

1090
ادامه مطلب

دانش دوست: محکوم به برد بودیم/ ویدئو

1381
ادامه مطلب

وکیلی: چیزی از شانس قهرمانیمان کم نشده است/ ویدئو

1342
ادامه مطلب

دریابیگی: باخت به کره دلایل روحی و روانی داشت/ ویدئو

1310
ادامه مطلب

شریفی: برای قهرمانی آمده ایم/ ویدئو

1285
ادامه مطلب

طلوع کیان: مسئولان ایرانی توانایی اداره کنفدراسیون والیبال آسیا را دارند/ ویدئو

1423
ادامه مطلب