مصاحبه

مؤمنی مقدم: پیروزی خیلی خوب و بی سابقه ای بود / ویدئو

1297
ادامه مطلب

سلیمان اهری: بازی سختی مقابل کره داشتیم /ویدئو

1374
ادامه مطلب

اسفندیار: این برد رو تقدیم میکنم به تمام مردم ایران / ویدئو

1128
ادامه مطلب

طلوع کیان: تمام دنیا به این تیم افتخار می کند / ویدئو

987
ادامه مطلب

وکیلی: همه بازیکنان در سطح بالایی ظاهر شدند / ویدئو

925
ادامه مطلب

سرمربی برزیل: تیم ایران شایسته پیروزی بود / ویدئو

1537
ادامه مطلب

دانش دوست: هدف بزرگی داریم و به قهرمانی فکر می کنیم / ویدئو

1219
ادامه مطلب

ارزیابی فیروزی داور بین المللی از رقابت های زیر 19 سال / ویدئو

1015
ادامه مطلب

طلوع کیان: تیم ایران پیروز میدان بزرگی شد / ویدئو

1059
ادامه مطلب

اسفندیار: با آنالیز خوب توانستیم برزیل را ببریم / ویدئو

1109
ادامه مطلب

وکیلی: نوجوانان ایران از مسابقه با هیچ تیمی ترس ندارند / ویدئو

896
ادامه مطلب

تندروان: نتیجه رضایت بخش نبود اما پیشرفت خوبی داشتیم / ویدئو

1447
ادامه مطلب

سیچلو: مشکلات زیادی داشتیم اما اعتراضی نکردیم / ویدئو

1274
ادامه مطلب

جوادی: خداروشکر سربلند بیرون آمدیم / ویدئو

807
ادامه مطلب

دریابیگی: هدف ما کسب مقام قهرمانی است / ویدئو

897
ادامه مطلب