مصاحبه

فائزی: توانستیم مزد زحماتمان را بگیریم / ویدئو

1382
ادامه مطلب

نظری افشار: این مدال و سکو رو تقدیم مردم ایران میکنیم / ویدئو

1169
ادامه مطلب

قائمی: به هدف‌مان که کسب سکوی جهانی بود، رسیدیم / ویدئو

1137
ادامه مطلب

اکبری: با تمام وجود آماده بازی با فرانسه هستیم / ویدئو

1426
ادامه مطلب

فیلیپ بلین: روش بازی ایران الگویی برای والیبال ژاپن است / ویدئو

1799
ادامه مطلب

مساجدی: تجربه، عامل پیروزی ایران برابر ژاپن بود / ویدئو

1252
ادامه مطلب

رضایی: با تاكتیک پذیری بازیكنان به بازی برگشتیم / ویدئو

1186
ادامه مطلب

غفور: برابر فرانسه محکوم به پیروزی هستیم / ویدئو

1692
ادامه مطلب

فائزی: مسابقه برابر قهرمان لیگ جهانی بسیار دشوار است / ویدئو

968
ادامه مطلب

حیدری: برای پیروزی برابر ژاپن هم قسم شده بودیم / ویدئو

1080
ادامه مطلب

موسوی: انگیزه زیادی برای کسب مدال داریم / ویدئو

1235
ادامه مطلب

نظری افشار: امیدوارم برابر فرانسه روز خوبمان باشد / ویدئو

1119
ادامه مطلب

کولاکوویچ: انرژی لازم را برای برد برزیل نداشتیم / ویدئو

1200
ادامه مطلب

مشجری: مقابل تیم های بزرگ باید اشتباهات کمتر باشد / ویدئو

1112
ادامه مطلب

مرندی: مهمترین بازی این تورنمنت، بازی فردا است / ویدئو

1055
ادامه مطلب