مصاحبه

گفت‌وگو با علیرضا بهبودی کاپیتان فولاد سیرجان، پس از صعود به فینال

573
ادامه مطلب

گفت‌وگو با رحمان محمدی‌راد سرمربی سپاهان، پس از رقابت با فولاد سیرجان

375
ادامه مطلب

گفت‌وگو با محمدرضا تندروان سرمربی فولاد سیرجان، پس از صعود به فینال

368
ادامه مطلب

گفت‌وگو با سعید مصطفی‌وند کاپیتان شهرداری ارومیه، پس از صعود به فینال

385
ادامه مطلب

گفت‌وگو با بهروز عطایی سرمربی تیم لبنیات هراز آمل، پس از رقابت با شهرداری ارومیه

451
ادامه مطلب

گفت‌وگو با پیمان اکبری سرمربی تیم شهرداری ارومیه، پس از صعود به فینال

423
ادامه مطلب

گفت‌وگو با عادل غلامی کاپیتان هراز آمل، پس از رقابت با ارومیه‌ای‌ها

154
ادامه مطلب

گفت‌وگو با سعید مصطفی‌وند کاپیتان شهرداری ارومیه، پس از برد مقابل هراز آمل

341
ادامه مطلب

گفت‌وگو با بهروز عطایی سرمربی هراز آمل، پس از رقابت با شهرداری ارومیه

174
ادامه مطلب

گفت‌وگو با پیمان اکبری سرمربی شهرداری ارومیه، پس از پیروزی مقابل هراز آمل

130
ادامه مطلب

گفت‌وگو با رحمان داوودی بازیکن فولاد سیرجان، پس از پیروزی مقابل سپاهان

315
ادامه مطلب

ارزیابی علیرضا مباشری کاپیتان سپاهان، از رقابت با سیرجانی‌ها

186
ادامه مطلب

گفت‌وگو با علیرضا بهبودی کاپیتان تیم فولاد سیرجان و فرزندش

149
ادامه مطلب

ارزیابی رحمان محمدی‌راد سرمربی سپاهان، از رقابت با فولاد سیرجان

137
ادامه مطلب

گفت‌وگو با محمدرضا تندروان سرمربی فولاد سیرجان، پس از برد مقابل سپاهان/ویدیو

454
ادامه مطلب