مصاحبه

کشورهای اسلامی | صحبت‌های مصطفی کارخانه پس از دیدار مقابل ترکیه | ویدئو

155
ادامه مطلب

کشورهای اسلامی | صحبت‌های عظیم جزیده پس از دیدار مقابل ترکیه | ویدئو

119
ادامه مطلب

کشورهای اسلامی | صحبت‌های صدیقه اسلامی پس از دیدار مقابل ترکیه | ویدئو

83
ادامه مطلب

کشورهای اسلامی | صحبت‌های الهه پورصالح پس از دیدار مقابل ترکیه | ویدئو

145
ادامه مطلب

کشورهای اسلامی | صحبت های الساندرا کمپدلی سرمربی تیم ملی زنان ایران پس از دیدار مقابل ترکیه | ویدئو

166
ادامه مطلب

جام کنفدراسیون مردان آسیا 2022 | صحبت های پوریا خانزاده پس از دیدار مقابل چین | ویدئو

99
ادامه مطلب

جام کنفدراسیون مردان آسیا 2022 | صحبت های امیرمحمد گلزاده پس از دیدار مقابل چین | ویدئو

74
ادامه مطلب

جام کنفدراسیون مردان آسیا 2022 | صحبت های عرشیا بهنژاد پس از دیدار مقابل چین | ویدئو

52
ادامه مطلب

جام کنفدراسیون مردان آسیا 2022 | صحبت‌های غلامرضا مومنی مقدم پس از دیدار مقابل چین | ویدئو

68
ادامه مطلب

آخرین تمرین مردان والیبال ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی | ویدئو

213
ادامه مطلب

جام کنفدراسیون مردان آسیا 2022 | صحبت‌های یونس جوان پس از دیدار مقابل بحرین | ویدئو

129
ادامه مطلب

جام کنفدراسیون مردان آسیا 2022 | صحبت‌های غلامرضا مومنی مقدم پس از دیدار مقابل بحرین | ویدئو

94
ادامه مطلب

کشورهای اسلامی | صحبت‌های الساندرا کمپدلی پس از پیروزی مقابل ازبکستان | ویدئو

121
ادامه مطلب

کشورهای اسلامی | صحبت‌های فاطمه رشیدی و بازیکنان تیم ملی زنان ایران پس از پیروزی مقابل ازبکستان | ویدئو

169
ادامه مطلب

جام کنفدراسیون مردان آسیا 2022 | صحبت‌های مهران زارع و بازیکنان تیم ملی جوانان پیش از دیدار مقابل بحرین | ویدئو

316
ادامه مطلب