لیگ جهانی 2017

سید: هنوز از شرایط مسابقات به دوریم/ ویدئو

2039
ادامه مطلب

نظری افشار: لهستان بسیار قوی ظاهر شد/ ویدئو

2133
ادامه مطلب

ملی پوشان در شهر کاتوویچ پای صندوق رای رفتند / ویدیو

1964
ادامه مطلب

خوشخبر: این اردو یکی از بهترین اردوهایی است که دیده ام/ ویدئو

1459
ادامه مطلب

وضعیت مصدومین تیم ملی والیبال از زبان پزشک تیم/ ویدئو

1870
ادامه مطلب

مسعود غلامی: کار با کولاکوویچ برایم افتخار است/ ویدئو

2584
ادامه مطلب

اولین دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال با اسلوونی/ ویدئو

1945
ادامه مطلب

کولاکوویچ: این مسابقات تجربه خوبی برای بازیکنان جوان است/ ویدئو

1603
ادامه مطلب

کواچ: بازی با ایران برای من راحت نیست/ ویدئو

1482
ادامه مطلب

حیدری: روز به روز پیشرفت می کنیم/ ویدئو

1812
ادامه مطلب

فائزی: دیدار با اسلوونی محک بسیار خوبی بود/ ویدئو

1172
ادامه مطلب

مرندی: اسلوونی در تمامی فاکتور ها عالی کار کرد/ ویدئو

1179
ادامه مطلب

رضایی: رفته رفته بازیکنان هماهنگ تر خواهند شد/ ویدئو

1119
ادامه مطلب

کولاکوویچ: بدون مبارزه نمی توان در تیم بود/ ویدئو

1496
ادامه مطلب

موسوی: امیدوارم زحماتمان به بار بشیند/ ویدئو

1794
ادامه مطلب