قهرمانان بزرگ جهان 2017

خوش خبر: باید برای ارتقا سومی جهان بیشتر تلاش کنیم / ویدئو

886
ادامه مطلب

فائزی: توانستیم مزد زحماتمان را بگیریم / ویدئو

1273
ادامه مطلب

نظری افشار: این مدال و سکو رو تقدیم مردم ایران میکنیم / ویدئو

1122
ادامه مطلب

قائمی: به هدف‌مان که کسب سکوی جهانی بود، رسیدیم / ویدئو

1081
ادامه مطلب

یک قدم تا نخستین سکوی جهانی/ ویدئو

1954
ادامه مطلب

اکبری: با تمام وجود آماده بازی با فرانسه هستیم / ویدئو

1350
ادامه مطلب

فیلیپ بلین: روش بازی ایران الگویی برای والیبال ژاپن است / ویدئو

1694
ادامه مطلب

مساجدی: تجربه، عامل پیروزی ایران برابر ژاپن بود / ویدئو

1193
ادامه مطلب

رضایی: با تاكتیک پذیری بازیكنان به بازی برگشتیم / ویدئو

1140
ادامه مطلب

غفور: برابر فرانسه محکوم به پیروزی هستیم / ویدئو

1582
ادامه مطلب

فائزی: مسابقه برابر قهرمان لیگ جهانی بسیار دشوار است / ویدئو

915
ادامه مطلب

حیدری: برای پیروزی برابر ژاپن هم قسم شده بودیم / ویدئو

1030
ادامه مطلب

موسوی: انگیزه زیادی برای کسب مدال داریم / ویدئو

1167
ادامه مطلب

نظری افشار: امیدوارم برابر فرانسه روز خوبمان باشد / ویدئو

1065
ادامه مطلب

نشت خبری بعد از دیدار ایران و ژاپن / ویدئو

1174
ادامه مطلب